Kvalitetssäkrad fakta framför allt

Eller: varför du gör rätt i att undvika sociala medier för en adekvat personkontroll.

Att ingen vill leva i ett bevakningsamhälle är det nog få som motsätter sig. Men ingen vill heller leva i ett otryggt samhälle bortom kontroll. Distinktionen och balansen mellan bevakning och kontroll intar därmed en ny komplexitet. Och den digitaliserade vardagen 2020 sätter ett helt nytt strålkastarljus på varför vi måste både prata om balansen däremellan – och hitta vägar för att uppnå den.

Digitaliseringens effektiva funktioner och processer är vi oftast tacksamma för. Men vi får aldrig glömma att med de effektiva funktionerna kommer också möjligheter. Möjligheter som aldrig tar hänsyn till varken sitt syfte eller användningsområde. Den grundläggande och stundom avgörande faktorn ligger fortfarande i mänskliga händer. Vilket innebär att precis som vi fått ett snabbare informationsflöde än någonsin, så lever vi också i en tid då felaktig information kan spridas exakt lika snabbt; precis som falska identiteter och personas kan byggas upp och vidare upprätthållas online. I den logiken förstår vi att det också krävs ett digitalt skyddsnät som tryggar våra sociala kontexter och processer, inte minst i ett rekryteringssammanhang.

Integritet och trygghet – två sidor av samma mynt
Hur mycket om dig är egentligen relevant för din potentiella arbetsgivare att få tillgång till? Och hur mycket information är samma arbetsgivare faktiskt skyldig att ta reda på om dig inför en potentiell anställning, ur en säkerhetssynpunkt? När blir frågan om vad som är tryggt för den ena en integritetsfråga för den andra? Att tillgodose båda parter utan att röra sig varken för nära – eller för långt ifrån den berömda gränsen tycks vara en lika svårdefinierad som omdebatterad fråga. Vikten av transparenta metoder som på ett ansvarsfullt sätt kan säkerställa trygga och korrekta processer har sannolikt därmed aldrig varit viktigare.

För nära hundra år sedan myntade Mark Twain det berömda uttrycket Figures won’t lie – but the men that draw up the tables may.  Ett väl värt citat att beakta i en tid präglad av ett massivt utbud av diverse användardata, sociala medier och förfalskade profiler. Inte minst när vi konstant rör oss bara ett par knapptryck ifrån att få veta allt ifrån din kandidats civilstatus till vilken ort hen besökte på sin semester för fem år sedan. Och allt däremellan.

Nyttja offentlighetsprincipen – men gör det med moral
Din tolkning av den information du möter på sociala medier kommer sannolikt berätta en osanning. Vilken oundvikligen kommer prägla din uppfattning om personen i fråga och vidare dina beslut – och därmed kanske också den personens framtid. Det finns därmed ingen anledning för dig som arbetsgivare att på egen hand söka igenom dina kandidaters profiler och digitala konton. Låt oss också vara ärliga och säga att det finns en viss demoraliserande aspekt i att undersöka saker och ting bakom stängda skärmar. Vi måste istället nyttja den offentlighetsprincip vi lever i och därmed också de legitima källor som finns för att skapa lika trygghet.

I grunden kommer det alltså alltid handla om intentioner och syften. En värld som tillhandahåller nästintill obegränsade möjligheter – vilket digitaliseringen bidragit med – kommer i grund och botten alltid kräva att den som nyttjar möjligheterna gör det med adekvata avsikter. En rättvis och ansvarsfull kontroll måste således ske via en opartisk källa som objektivt kan tillgodose de behov du som arbetsgivare har i relation till den arbetsposition som eftersöks. Kvalitetssäkrade digitala databaser blir i den logiken framtidens källa till både fysisk och social trygghet – för båda parter. Men först när en sådan process införlivas som en standardiserad del i varje rekryteringsprocess kan vi med god sannolikhet påstå att vi uppnått en balans mellan bevakning och kontroll.

Med det sagt. Om du på riktigt vill veta någonting – stå inte passiv. Undersök saken. Men gör det med relevans och transparens som ledord och nyttja legitima källor. Det kommer stärka dig som arbetsgivare och ge dig ett mer relevant och tryggt urval av kandidater.