Om oss

Trobar

Trobar är en rättsdatabas som erbjuder en prenumerationstjänst för rättsinformation. Med vår moderna och lättnavigerade digitala plattform har våra kunder tillgång till omfattande och relevant innehåll som kan vara avgörande vid journalistiska arbete, utredningar och analyser. Vi följer och publicerar regelbundet rapporter och artiklar där vi granskar brott, kriminalitet och relaterade samhällsfenom.

Om oss

Trobar

Trobar är en rättsdatabas som erbjuder en prenumerationstjänst för rättsinformation. Med vår moderna och lättnavigerade digitala plattform har våra kunder tillgång till omfattande och relevant innehåll som kan vara avgörande vid journalistiska arbete, utredningar och analyser. Vi följer och publicerar regelbundet rapporter och artiklar där vi granskar brott, kriminalitet och relaterade samhällsfenom.

Rättsdatabas – en viktig källa

Trobar erbjuder med hjälp av modern digital teknik tjänster för att effektivt få fram rättsinformation. Innehållet i vår rättsdatabas är strukturerat på ett sätt som gör det sökbart.

Rättsdatabas – en viktig källa

Trobar erbjuder med hjälp av modern digital teknik tjänster för att effektivt få fram rättsinformation. Innehållet i vår rättsdatabas är strukturerat på ett sätt som gör det sökbart.

Våra kunder

Vem behöver rättsinformation – och varför?

Trobar rättsdatabas kunder

Tillgång till rättsinformation är avgörande för många verksamheter, oavsett om du och din verksamhet förhåller er till GDPR, YGL, speciallagstiftning eller till säkerhetsskyddslagen.

Vi vänder oss till journalister, forskare, företag och organisationer.

Vårt fokus är att våra kunder alltid ska få den rättsinformation de behöver. Men, det är också viktigt för oss att samtliga parters och individers integritet respekteras.

Våra kunder

Vem behöver rättsinformation – och varför?

Tillgång till rättsinformation är avgörande för många verksamheter, oavsett om du och din verksamhet förhåller er till GDPR, YGL, speciallagstiftning eller till säkerhetsskyddslagen.

Vi vänder oss till journalister, forskare, företag och organisationer. Vårt fokus är att våra kunder alltid ska få den rättsinformation de behöver. Men, det är också viktigt för oss att samtliga parters och individers integritet respekteras.

Vårt innehåll

Var hämtas vår rättsinformation ifrån?

Trobar samlar dagligen in dokument direkt från domstolarna och Åklagarmyndigheten. Vi tar alltid in filer i original i vår databas och gör inga ändringar. Det görs regelbundet kontroller för att säkerställa kvalitéten på innehållet i vår rättsdatabas.

I dagsläget har Trobar material från domstolarna från minst fem år tillbaka, samt material från åklagarmyndigheten från mars 2019.

Allmänna domstolar

 • Tingsrätter

 • Hovrätter
 • Högsta domstolen
 • Mark- och miljödomstolar (inkl. överrätter)

Andra källor

 • Förvaltningsrätter

 • Kammarrätter
 • Åklagarmyndigheten

Dokument och handlingar

 • Domar
 • Beslut

 • Protokoll
 • Dagboksblad
 • Åtal
 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Allmänna domstolar

 • Tingsrätter
 • Hovrätter
 • Högsta domstolen

 • Mark- och miljödomstolar (inkl. överrätter)

Andra källor

 • Förvaltningsrätter
 • Kammarrätter

 • Åklagarmyndigheten

Dokument och handlingar

 • Domar
 • Beslut
 • Protokoll
 • Dagboksblad
 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Allmänna domstolar

 • Tingsrätter
 • Hovrätter
 • Högsta domstolen

 • Mark- och miljödomstolar (inkl. överrätter)

Andra källor

 • Förvaltningsrätter
 • Kammarrätter

 • Åklagarmyndigheten

Dokument och handlingar

 • Domar
 • Beslut
 • Protokoll
 • Dagboksblad
 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Trobar – en del av Key People Group

En del av Key People Group

Trobar ingår i Key People Group med följande bolag:

Trobar – en del av Key People Group

Trobar ingår i Key People Group med följande bolag:

Trobar – en del av Key People Group

Hör gärna av dig!

Kontakta oss genom att fylla i formuläret.

Kontakt:
office@trobar.se

Adress:
Pyramidvägen 7, 169 56 Solna

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Namn
Genom att ladda ned eller ta kontakt med oss via formulär på vår hemsida sparar vi de uppgifter du angett. Trobar använder en tredje part för utskick av mail samt nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot Trobar enligt avtal. Trobar säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.