Om oss

Trobar rättsdatabas

Vi levererar relevant och rättssäker information på ett tryggt och enkelt sätt

Om oss

Trobar rättsdatabas

Vi levererar relevant och rättssäker information på ett tryggt och enkelt sätt

Rättsinformation – en viktig källa

Trobar är ett legal tech-företag som med hjälp av modern digital teknik erbjuder tjänster för att effektivt få fram juridisk information. Vår rättsdatabas innehåller relevanta rättshandlingar som är strukturerade på sätt som gör dem sökbara.

Rättsinformation – en viktig källa

Trobar är ett legal tech-företag som med hjälp av modern digital teknik erbjuder tjänster för att effektivt få fram juridisk information. Vår rättsdatabas innehåller relevanta rättshandlingar som är strukturerade på sätt som gör dem sökbara.

Trobar rättsdatabas kunder

Våra kunder

Tillgång till juridisk information är avgörande för många företag och organisationer, oavsett om du och din verksamhet förhåller er till GDPR, speciallagstiftning eller till säkerhetsskyddslagen. 

Beroende på vilken legal grund du som kund verkar inom när du använder våra tjänster får du mer eller mindre omfattande träffar i vår databas. 

Vårt fokus är att våra kunder alltid får den information de behöver, men det är också viktigt för oss att samtliga parters och individers integritet respekteras. 

Våra kunder

Tillgång till juridisk information är avgörande för många företag och organisationer, oavsett om du och din verksamhet förhåller er till GDPR, speciallagstiftning eller till säkerhetsskyddslagen. 

Beroende på vilken legal grund du som kund verkar inom när du använder våra tjänster får du mer eller mindre omfattande träffar i vår databas. 

Vårt fokus är att våra kunder alltid får den information de behöver, men det är också viktigt för oss att samtliga parters och individers integritet respekteras. 

Vårt innehåll

Trobar samlar dagligen in dokument direkt från domstolarna och åklagarmyndigheten. Vi tar alltid in filer i original i vår databas och gör inga ändringar. Det görs regelbundet kontroller för att säkerställa kvalitéten på innehållet i vår databas.

I dagsläget har Trobar material från Tingsrätterna, förvaltningsrätterna, kammarrätterna och hovrätterna samt åklagarmyndigheten från minst fem år tillbaka.

Tingsrätterna, förvaltningsrätterna, hovrätterna och kammarrätterna. 

 • Domar och beslut
 • Dagboksblad

Åklagarmyndigheten

 • Åtal
 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Tingsrätterna, förvaltningsrätterna, hovrätterna och kammarrätterna. 

 • Domar och beslut

 • Dagboksblad

Åklagarmyndigheten

 • Åtal
 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Tingsrätterna, förvaltningsrätterna, hovrätterna och kammarrätterna. 

 • Domar och beslut
 • Dagboksblad

Åklagarmyndigheten

 • Åtal
 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Hör gärna av dig!

Kontakta oss genom att fylla i formuläret.

Kontakt:
office@trobar.se

Adress:
Pyramidvägen 7, 169 56 Solna

Trobar – en del av Key People Group

Trobar ingår i Key People Group med följande bolag:

Trobar – en del av Key People Group

Trobar – en del av Key People Group

Trobar – en del av Key People Group

Trobar ingår i Key People Group med följande bolag:

Vår vision

Vår vision är att vara den ledande aktören i Sverige för juridiska informationstjänster och bevakningssystem genom att tillhandahålla våra kunder domar och andra rättshandlingar i en modern och lättnavigerad digital plattform på ett rättssäkert sätt. 

Vår vision

Vår vision är att vara den ledande aktören i Sverige för juridiska informationstjänster och bevakningssystem genom att tillhandahålla våra kunder domar och andra rättshandlingar i en modern och lättnavigerad digital plattform på ett rättssäkert sätt.