Om oss

Trobar rättsdatabas

Vår databas innehåller juridiska handlingar och ger dig relevant information på ett tryggt och enkelt sätt. Rättsinformation på det sätt du vill ha det – när du vill ha den.

Om oss

Trobar rättsdatabas

Vår databas innehåller juridiska handlingar och ger dig relevant information på ett tryggt och enkelt sätt. Rättsinformation på det sätt du vill ha det – när du vill ha den.

Rättsinformation – en viktig källa

Trobar är ett legal tech-företag som med hjälp av modern digital teknik erbjuder tjänster för att effektivt få fram rättsinformation. Innehållet i vår rättsdatabas är strukturerat på ett sätt som gör det sökbart.

Rättsinformation – en viktig källa

Trobar är ett legal tech-företag som med hjälp av modern digital teknik erbjuder tjänster för att effektivt få fram rättsinformation. Innehållet i vår rättsdatabas är strukturerat på ett sätt som gör det sökbart.

Våra kunder

Vem behöver rättsinformation – och varför?

Trobar rättsdatabas kunder

Tillgång till rättsinformation är avgörande för många företag och organisationer, oavsett om du och din verksamhet förhåller er till GDPR, speciallagstiftning eller till säkerhetsskyddslagen.

Beroende på vilken legal grund du som kund verkar inom när du använder våra tjänster får du mer eller mindre omfattande träffar av rättsinformation i vår databas.

Vårt fokus är att våra kunder alltid ska få den rättsinformation de behöver. Men, det är också viktigt för oss att samtliga parters och individers integritet respekteras.

Våra kunder

Vem behöver rättsinformation – och varför?

Tillgång till rättsinformation är avgörande för många företag och organisationer, oavsett om du och din verksamhet förhåller er till GDPR, speciallagstiftning eller till säkerhetsskyddslagen.

Beroende på vilken legal grund du som kund verkar inom när du använder våra tjänster får du mer eller mindre omfattande träffar av rättsinformation i vår databas.

Vårt fokus är att våra kunder alltid ska få den rättsinformation de behöver. Men, det är också viktigt för oss att samtliga parters och individers integritet respekteras.

Vårt innehåll

Var hämtas vår rättsinformation ifrån?

Trobar samlar dagligen in dokument direkt från domstolarna och åklagarmyndigheten. Vi tar alltid in filer i original i vår databas och gör inga ändringar. Det görs regelbundet kontroller för att säkerställa kvalitéten på innehållet i vår databas.

I dagsläget har Trobar material från tingsrätterna, förvaltningsrätterna, kammarrätterna och hovrätterna från minst fem år tillbaka, samt material från åklagarmyndigheten från mars 2019.

Tingsrätterna, förvaltningsrätterna, hovrätterna och kammarrätterna. 

 • Domar och beslut
 • Dagboksblad

Åklagarmyndigheten

 • Åtal
 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Tingsrätterna, förvaltningsrätterna, hovrätterna och kammarrätterna. 

 • Domar och beslut

 • Dagboksblad

Åklagarmyndigheten

 • Åtal
 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Tingsrätterna, förvaltningsrätterna, hovrätterna och kammarrätterna. 

 • Domar och beslut
 • Dagboksblad

Åklagarmyndigheten

 • Åtal
 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Hör gärna av dig!

Kontakta oss genom att fylla i formuläret.

Kontakt:
office@trobar.se

Adress:
Pyramidvägen 7, 169 56 Solna

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Namn
Genom att ladda ned eller ta kontakt med oss via formulär på vår hemsida sparar vi de uppgifter du angett. Trobar använder en tredje part för utskick av mail samt nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot Trobar enligt avtal. Trobar säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

Trobar – en del av Key People Group

Trobar ingår i Key People Group med följande bolag:

Trobar – en del av Key People Group

Trobar – en del av Key People Group

Trobar – en del av Key People Group

Trobar ingår i Key People Group med följande bolag:

Vår vision

Vår vision är att vara den ledande aktören i Sverige för juridiska informationstjänster och bevakningssystem genom att tillhandahålla våra kunder rättsinformation så som domar och andra rättshandlingar i en modern och lättnavigerad digital plattform på ett rättssäkert sätt.

Vår vision

Vår vision är att vara den ledande aktören i Sverige för juridiska informationstjänster och bevakningssystem genom att tillhandahålla våra kunder domar och andra rättshandlingar i en modern och lättnavigerad digital plattform på ett rättssäkert sätt.