Om oss

Trobar rättsdatabas

Vi levererar relevant och rättssäker information på ett tryggt och enkelt sätt

Rättsinformation – en viktig källa

Trobar är ett legal tech-företag som med hjälp av modern digital teknik erbjuder tjänster för att effektivt få fram juridisk information. Vår rättsdatabas innehåller relevanta rättshandlingar som är strukturerade på sätt som gör dem sökbara.

Trobar rättsdatabas kunder

Våra kunder

Tillgång till juridisk information är avgörande för många företag och organisationer, oavsett om du och din verksamhet förhåller er till GDPR, speciallagstiftning eller till säkerhetsskyddslagen. 

Beroende på vilken legal grund du som kund verkar inom när du använder våra tjänster får du mer eller mindre omfattande träffar i vår databas. 

Vårt fokus är att våra kunder alltid får den information de behöver, men det är också viktigt för oss att samtliga parters och individers integritet respekteras. 

Vårt innehåll

Trobar samlar dagligen in dokument direkt från domstolarna och åklagarmyndigheten. Vi tar alltid in filer i original i vår databas och gör inga ändringar. Det görs regelbundet kontroller för att säkerställa kvalitéten på innehållet i vår databas.

I dagsläget har Trobar material från Tingsrätterna, förvaltningsrätterna, kammarrätterna och hovrätterna samt åklagarmyndigheten från minst fem år tillbaka.

Tingsrätterna, förvaltningsrätterna, hovrätterna och kammarrätterna. 

 • Domar och beslut
 • Dagboksblad

Åklagarmyndigheten

 • Åtal
 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Rättsinformation – en viktig källa

Tillgång till juridisk information är avgörande för många företag, oavsett om man är ett multinationellt företag som gör bakgrundskontroller eller en advokatbyrå som utför rättsutredningar. Men ofta är rättshandlingarna ostrukturerade och svåra att överblicka. Det gör det svårt att hitta den information som just du behöver.

Trobars informationstjänster använder en unikt sammanställd databas som innehåller relevanta rättshandlingar strukturerade på ett sätt som gör dem sökbara. På så vis kan vi tillhandahålla er juridisk information som är kritisk för era beslutsprocesser.

Vår vision är att vara den ledande aktören i Sverige för juridiska informationstjänster och bevakningssystem genom att tillhandahålla våra kunder domar och andra rättshandlingar i en modern och lättnavigerad digital plattform. Vårt fokus ligger på att utveckla skräddarsydda lösningar efter våra kunders behov. Vi strävar efter att ständigt förfina och förbättra vår databas för att effektivisera arbetsflödet och den tekniska utvecklingen.

Trobar Publishing Certificate

Utgivningsbevis

Trobar har ett utgivningsbevis i enlighet med yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att Trobar omfattas av samma grundlagsskydd och rättigheter som alla massmediers digitala upplagor.

Läs mer

Hör gärna av dig!

Kontakta oss genom att fylla i formuläret.

Kontakt:
info@trobar.se

Adress:
Barnhusgatan 3
Box 2302
111 75, Stockholm

  Hör gärna av dig!

  Kontakta oss genom att fylla i formuläret.

   Besöksadress:
   Barnhusgatan 3
   Stockholm

   Kontakt:
   info@trobar.se

   Postadress:
   Box 2302
   111 75, Stockholm

   Trobar – en del av Key People Group

   Trobar ingår i Key People Group med följande bolag:

   Trobar – en del av Key People Group

   Trobar – en del av Key People Group

   Trobar – en del av Key People Group

   Trobar ingår i Key People Group med följande bolag:

   Vår vision

   Vår vision är att vara den ledande aktören i Sverige för juridiska informationstjänster och bevakningssystem genom att tillhandahålla våra kunder domar och andra rättshandlingar i en modern och lättnavigerad digital plattform på ett rättssäkert sätt. 

   Vår vision

   Vår vision är att vara den ledande aktören i Sverige för juridiska informationstjänster och bevakningssystem genom att tillhandahålla våra kunder domar och andra rättshandlingar i en modern och lättnavigerad digital plattform på ett rättssäkert sätt. 

   ToFindOut AB

   ToFindOut är Nordens ledande bakgrundskontrollbolag för företag och organisationer som vill kvalitetssäkra såväl rekryteringsprocess som fortlöpande regelefterlevnad inom personalområdet .

   Vår vision är att tillsammans skapar vi trygga arbetsplatser. Vår affärsidé är att leverera marknadens mest värdeskapande bakgrundskontroller. Detta gör vi genom att satsa på teknik och kompetens . Vi driver utveckling för både branschen och för våra kunders långsiktiga behov.

   Med ToFindOuts bakgrundskontrolltjänster får våra uppdragsgivare ett faktabaserat, relevant och tillförlitligt beslutsunderlag levererat i digitala moderna gränssnitt. Vi arbetar i enlighet med GDPR och i processer som beaktar uppdragsgivarens och dess kandidaters integritet.

   Läs mer