Trobar Monitor

En aviseringstjänst med juridisk information

Trobar Monitor är en tjänst för dig som behöver juridisk information direkt. Du får uppdateringar av nya domar, beslut och ärenden från Sveriges alla domstolar kopplat till det du och din verksamhet behöver hålla dig uppdaterad om.

Trobar Monitor

En aviseringstjänst med juridisk information

Trobar Monitor är en tjänst för dig som behöver juridisk information direkt. Du får uppdateringar av nya domar, beslut och ärenden från Sveriges alla domstolar kopplat till de företag och individer som du behöver hålla dig uppdaterad om.

Löpande juridisk information ger kontinuerlig regelefterlevnad

Med Trobar Monitor ger vi företag och organisationer en möjlighet till kontinuerlig regelefterlevnad. För funktioner som idag har mediebevakning för att hantera PR-frågor är det här motsvarigheten för att hantera legala frågor.

Efter uppstarten behövs inget aktivt arbete från dig 
  • Du lägger enkelt in de personnummer, organisationsnummer eller målnummer du vill hålla dig  uppdaterad om i din egna digitala kundportal i Trobar.

  • Du får juridisk information du önskar och behöver, men behöver själv inte söka efter den. Trobar Monitor är en enkel aviseringstjänst. Det betyder att du inte behöver söka runt i den juridiska databasen som Trobar Monitor hämtar informationen ifrån. 

  • Smidig digital återkoppling i den frekvens du önskar. Vår rättsdatabas uppdateras dagligen med nya juridiska ärenden. Vi aviserar dig till din e-post om något av de objekt du lagt in i din portal genererar träff i något av ärendena.
Trobar rättsdatabas kunder

Trobar Monitor – för vem?

Trobar Monitor är en smidig tjänst för dig som behöver kontinuerlig bevakning på juridiska ärenden. Detta för exempelvis styrelseledamöter, firmatecknare, ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner, underleverantörer, etc. Trobar Monitor är också för lokala befattningshavare. För att följa ett mål hela vägen för redaktionella och journalistiska syften, exempelvis bevaka olika områden och dess rättsutveckling. En annan viktig funktion är den offentliga sektorns behov att följa upp olämpliga domar för deras personal, i enlighet med författningsstöd.

Kom igång med Trobar Monitor

Behöver du och din verksamhet hjälp med den löpande juridiska kollen? Eller vill du få relevant juridisk information direkt till din inkorg, utan att själv behöva göra sökningar?
Vi hjälper er!