Trobar Monitor

En informationstjänst som bevakar nya rättegångar och domar

Kontakta oss

Trobar Monitor

En informationstjänst som bevakar nya rättegångar och domar

Kontakta oss

Trobar Monitor – En informationstjänst

som bevakar nya rättsfall och domar

Trobar Monitor är en informationstjänst som dagligen ger dig uppdateringar med nya rättsfall och domar från Sveriges alla domstolar mot de företag och individer som du vill bevaka.

Trobar Monitor – En informationstjänst som bevakar nya rättsfall och domar

Trobar Monitor är en informationstjänst som dagligen ger dig uppdateringar med nya rättsfall och domar från Sveriges alla domstolar mot de företag och individer som du vill bevaka.

Reliable

Pålitligt

Trobar Monitor utför sökningen i vår omfattande rättsdatabas som innehåller de mest exakta, tillförlitliga och uppdaterade handlingarna från Sveriges domstolar.

Fast

Uppdaterat

Databasen uppdateras varje dag vilket innebär att sökningarna alltid gör på den senaste informationen.

Legitimate

Rättssäkert

Trobar har ett utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen och verksamheten följer GDPRs skydd för personuppgifter.

Trobar Publishing Certificate

Utgivningsbevis

Trobar har ett utgivningsbevis i enlighet med yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att Trobar omfattas av samma grundlagsskydd och rättigheter som alla massmediers digitala upplagor.

Läs mer

Utgivningsbevis

Trobar har ett utgivningsbevis i enlighet med yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att Trobar omfattas av samma grundlagsskydd och rättigheter som alla massmediers digitala upplagor.

Läs mer
Beställ

Trobar är en del av Key People Group

Key People Group?

Trobar är en del av
Key People Group

Key People Group?