Trobar Monitor

En prenumerationstjänst som uppdaterar dig i realtid 

Trobar Monitor är en tjänst som ger dig uppdateringar i realtid med nya domar, beslut och ärenden från Sveriges alla domstolar på de företag och individer som du behöver hålla dig uppdaterad om.

Trobar Monitor

En prenumerationstjänst som uppdaterar dig i realtid 

Trobar Monitor är en tjänst som ger dig uppdateringar i realtid med nya domar, beslut och ärenden från Sveriges alla domstolar på de företag och individer som du behöver hålla dig uppdaterad om.

Ger kontinuerlig regelefterlevnad

Med Trobar Monitor ger vi företag och organisationer en möjlighet till kontinuerlig regelefterlevnad. För funktioner som idag har mediebevakning för att hantera PR-frågor på individer eller objekt är det här motsvarigheten för att hantera legala frågor. En annan viktig funktion är den offentliga sektorns behov att följa upp olämpliga domar för deras personal, i enlighet med författningsstöd. En tredje funktion är för den redaktionella och publicistiska verksamheten.

Efter uppstarten behövs inget aktivt arbete från dig 
  • Du lägger enkelt in de personnummer, organisationsnummer eller målnummer du vill få uppdateringar på i vår digitala portal. 

  • Tjänsten uppdaterar dig på nya ärenden och domar i realtid. 

  • Smidig digital återkoppling i den frekvens du önskar. 

Trobar rättsdatabas kunder

För vem?

Trobar Monitor är en smidig tjänst för dig som behöver kontinuerlig bevakning på juridiska ärenden för exempelvis styrelseledamöter, firmatecknare, ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner, underleverantörer, etc. Trobar Monitor är också en smidig tjänst för lokala befattningshavare som vill följa ett mål hela vägen för redaktionella och journalistiska syften, exempelvis bevaka olika områden och dess rättsutveckling.

Vill du komma igång med Trobar Monitor?