Trobar Monitor

En prenumerationstjänst med juridisk information

Trobar Monitor är en tjänst för dig som behöver juridisk information direkt. Du får uppdateringar av nya domar, beslut och ärenden från Sveriges domstolar kopplat till det du och din verksamhet behöver hålla dig uppdaterad om.

Trobar Monitor

En prenumerationstjänst med juridisk information

Trobar Monitor är en tjänst för dig som behöver juridisk information direkt. Du får uppdateringar av nya domar, beslut och ärenden från Sveriges domstolar kopplat till det du och din verksamhet behöver hålla dig uppdaterad om.

Håll dig uppdaterad på relevanta juridiska händelser

Trobar Monitor är till för verksamheter med rättsliga förpliktelser. För er som behöver följa ett rättsfall hela vägen får ni aviseringar när något nytt händer kopplat till ett målnummer. Ni tar enkelt del av uppdaterad juridisk information, men behöver själva inte aktivt söka upp den.

Med Trobar Monitor ger vi även företag och organisationer möjlighet att proaktivt hantera PR-frågor och skydda sina varumärken.​

Efter uppstarten behövs inget aktivt arbete
  • Du lägger enkelt in de personnummer, organisationsnummer eller målnummer du vill hålla dig  uppdaterad om i din egna digitala kundportal i Trobar.

  • Du får juridisk information du önskar och behöver, men behöver själv inte söka efter den. Trobar Monitor är en enkel aviseringstjänst. Det betyder att du inte behöver söka runt i den juridiska databasen som Trobar Monitor hämtar informationen ifrån. 

  • Smidig digital återkoppling i den frekvens du önskar. Vår rättsdatabas uppdateras dagligen med nya juridiska ärenden. Vi aviserar dig till din e-post om något av de objekt du lagt in i din portal genererar träff i något av ärendena. Vid en eventuell träff får du självklart ta del av samtliga juridiska handlingar utan extra kostnad.
Trobar rättsdatabas kunder

Juridisk information löpande – för vem?

Trobar Monitor är en smidig tjänst för dig som behöver kontinuerlig bevakning på juridiska ärenden. Exempelvis för dig som vill följa ett mål i redaktionella eller journalistiska syften. För att följa ett rättsfall och dess utveckling, inom olika områden, hela vägen.

Trobar Monitor ger även verksamheter möjligheter till förebyggande riskhantering av exempelvis styrelseledamöter, firmatecknare, ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner, underleverantörer, samarbetspartners etc.

Kom igång med Trobar Monitor

Behöver du och din verksamhet hjälp med den löpande juridiska kollen? Eller vill du få relevant juridisk information direkt till din inkorg, utan att själv behöva göra sökningar?
Vi hjälper er!