Unleash the power of legal data

Välj tjänst och få svar inom 2 arbetsdagar

Trobar Monitor Content Box Header

Trobar Monitor är en informationstjänst som dagligen ger dig uppdateringar med nya rättsfall och domar från Sveriges alla domstolar mot de företag och individer som du vill bevaka.

  • Miljontals svenska domar och rättshandlingar

  • De senaste uppgifterna

  • Brottmål

  • Rapporter levereras inom två dagar

Nästa steg
Trobar Search Content Box Header

Trobar Search är en informationstjänst för företag och organisationer som genomför juridiska bakgrundskontroller i Sveriger. Vår databas innehåller miljontals rättshandlingar från svenska domstolars alla instanser. 

  • Miljontals svenska domar och rättshandlingar

  • Tvistemål

  • Brottmål

  • Rapporter levereras inom två dagar

Nästa steg

Här hittar du svaren på vanliga frågor

Trobar är en B2B-tjänst och därför tillhandahåller vi bara våra tjänster till andra företag och inte privatpersoner.

Ja, Trobar har ett utgivningsbevis från Myndigheten för press, TV och radio.

Det innebär att vi har samma grundlagsskydd och rättigheter som massmedier har för sina digitala upplagor.

Här hittar du svaren på vanliga frågor

Trobar är en B2B-tjänst och därför tillhandahåller vi bara våra tjänster till andra företag och inte privatpersoner.

Ja, Trobar har ett utgivningsbevis från Myndigheten för press, TV och radio.

Det innebär att vi har samma grundlagsskydd och rättigheter som massmediers har för sina digitala upplagor.