Kunskapsbank2023-10-23T09:14:43+02:00

Kunskapsbank

Här samlar vi insikter, artiklar och viktiga frågor om rättsdatabaser och juridisk information. Få kunskap om vår värld helt enkelt!

Kunskapsbank

Här samlar vi insikter, artiklar och viktiga frågor om rättsdatabaser och juridisk information. Få kunskap om vår värld helt enkelt!

Rapporter

Artiklar

Frågor om Trobars rättsdatabas? Här hittar du svaren!

FAQ

Trobar är en B2B-tjänst och vi erbjuder därför endast våra tjänster till andra företag och inte privatpersoner.

Våra kunder idag är alltifrån säkerhetsavdelningar på fastighetsbolag och på större telekombolag, IT-konsultbolag, företag som utför bakgrundskontroller, koncernledningar med flera. Vi ser även ett stort värde för offentlig sektor, kommunala bolag, journalister och forskning att ta del av våra tjänster.

Utifrån Trobars rättsdatabas erbjuder vi för närvarande två tjänster: Trobar Search och Trobar Monitor.

Trobar Search är en enkel söktjänst i vår juridiska databas och Trobar Monitor är en smidig aviseringstjänst.

Kontakta oss för att ta del av våra flexibla och prisvärda månads- eller årsabonnemang för båda våra tjänster. Kontakta oss här.

Trobar samlar dagligen in dokument direkt från domstolarna och Åklagarmyndigheten. Vi tar alltid in filer i original i vår databas och gör inga ändringar. Det görs regelbundet kontroller för att säkerställa kvalitéten på innehållet i vår databas.

I dagsläget har Trobar material från tingsrätterna, förvaltningsrätterna, kammarrätterna och hovrätterna från minst fem år tillbaka, samt material från Åklagarmyndigheten från mars 2019.

Från tingsrätterna, förvaltningsrätterna, hovrätterna samt kammarrätterna hämtar vi in domar, beslut och dagboksblad. Från Åklagarmyndigheten hämtar vi in åtal, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

Trobar innehar utgivningsbevis utfärdat av MPRT, Myndigheten för press, radio och tv.

Utgivningsbeviset innebär att vi har samma grundlagsskydd och rättigheter som massmedier har för sina digitala upplagor, enligt Yttrandefrihetslagen.

Ansvarig utgivare för Trobar är Johan Alsén.

Läs mer om utgivningsbevis här.

Tillgång till rättsinformation är avgörande för många företag och organisationer, oavsett om du och din verksamhet förhåller er till GDPR, speciallagstiftning eller till säkerhetsskyddslagen.

Beroende på vilken legal grund du som kund verkar inom när du använder våra tjänster får du mer eller mindre omfattande träffar av rättsinformation i vår databas.

Hör gärna av dig!

Kontakta oss genom att fylla i formuläret.

Kontakt:
office@trobar.se

Adress:
Pyramidvägen 7, 169 56 Solna