Ny studie om den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet

Organiserad brottslighet har funnit en fruktbar mark inom näringslivet, där företag blir offer för kapning och ekonomisk exploatering. Den rapporterade ökningen av våldsbrott i Sverige har fått internationell uppmärksamhet och har bidragit till begreppet “Det svenska tillståndet”, där en negativ trend i en annars välfungerande välfärdsstat har identifierats.

Stockholms Handelskammare har nyligen publicerat en rapport med fokus på den växande kopplingen mellan organiserad brottslighet och näringslivet. Rapporten, med titeln “Kriminella entreprenörer – en studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet”, undersöker hur kriminella aktörer utnyttjar näringslivet och offentliga institutioner för att finansiera sina verksamheter. Detta fenomen har blivit ett betydande och kostsamt problem i Sverige, vilket kräver en noggrann granskning av situationen samt en diskussion om åtgärder för att motverka utvecklingen.

Rapporten granskar den nuvarande situationen för den kriminella ekonomin och identifierar de risker och utmaningar som näringslivets aktörer står inför. Författarna, Amir Rostami, professor i kriminologi, och Hernan Mondani, docent i sociologi, belyser också skillnaderna mellan individer inom organiserad brottslighet som är involverade i näringslivet och de som inte är det.

Syftet med rapporten är att öka medvetenheten och starta en diskussion om de hot och utmaningar som näringslivet och samhället som helhet står inför. Genom att analysera de komplexa kopplingarna mellan organiserad brottslighet och näringslivet, strävar rapporten efter att bidra till en mer holistisk förståelse av detta växande problem.

Läs hela rapporten här.