Trobar Fastighetsrapport 2023

Det blir allt tydligare att kriminaliteten i Sverige har ändrat form. Mest tydligt är kriminalitetens intrång på arbetsplatser och i hemmen.

I Sverige finns det drygt 4,8 miljoner hushåll. Av dessa bor ungefär 2,4 miljoner i flerbostadshus, varav 1,4 miljoner är hyresrätter och ca 1 miljon bostadsrätter.

Lagstiftningen är föråldrad och konsekvensen blir att det är svårt för en fastighetsägare att få bort kriminella individer eller verksamheter som redan har flyttat in och etablerat sig. Därför är det viktigt att ge fastighetsägare verktyg för att undvika kriminella hyresgäster, oavsett om det är individer eller företag.

Förhoppningsvis innebär framtiden nya lagar som gör att skyddet för kriminella på fastighetsmarknaden inte är lika starkt som idag. Men även när nya lagar träder i kraft så är det tryggast för både fastighetsägare och andra boende och verksamma i fastigheten eller området om kriminella aldrig ges möjlighet att etablera sig.

I Trobar Fastighetsrapport 2023 behandlar vi kriminaliteten på bostads- och fastighetsmarknaden, lyfter existerande problem, samt belyser vilka verktyg som en fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan använda sig av för att skapa trygghet för boende.

Uppdatering 11 mars 2024: Trobar Fastighetsrapport 2023 har uppdaterats till 2024 års version.