Tillit är bra, men kontroll är bättre

I alla fall när det kommer till affärer. Att investera i ett bolag innebär stora möjligheter. Men också såklart alltid risker. Ni som investmentbolag och riskkapitalbolag gör säkerligen redan en Due Diligence inför era investeringar idag. Det ökar tryggheten i samband med affären. Men vad händer sen? När kontrollen är genomförd och investeringen är gjord? 

En företagsbesiktning, motpartskontroll eller Due Diligence ger endast en ögonblicksbild av vad som har hänt och händer just nu. En koll bakåt i tiden. Dessutom innehåller dessa typer av kontroller ofta endast kontroller av ekonomiska, juridiska och bolagsmässiga uppgifter kopplade till just själva bolaget.

En viktig faktor att komma ihåg när det kommer till investeringar och starka varumärken är personerna bakom företagen. Ett bolags ledningsgrupp och styrelse kan påverka bolaget både inom och utanför ramen av sin roll i företaget.

Håll koll på vilka du gör affärer med idag, och imorgon  

Så, vad skulle det kunna innebära för ert bolag om nyckelpersoner i era portföljbolag skulle förekomma i aktuella rättsprocesser? Det kan exempelvis handla om en styrelsemedlem eller en person i ett bolags ledningsgrupp som har tillgång till bolagets ekonomi, affärsidéer eller är företagets ansikte utåt.  

Hur förklarar man som investerare att man inte visste att en nyckelperson befinner sig i en rättsprocess, samtidigt som denna person har insyn i ovärderlig information? Information är för de flesta bolag något av det viktigaste och mest värdefulla man har. Personer med tillgång till ett bolags värdefulla information befinner sig i en position med stor möjlighet att påverka bolaget. Om en person i denna position skulle visa sig vara i en rättsprocess skulle detta kunna innebära stor skada både internt och externt. 

Vad gör man om det som inte får hända, ändå händer? 

Saker kan alltid hända. Såklart. Och när det som inte skulle hända, ändå händer, då vill ni vara de som vet om det först. Eller hur? Endast när ni har informationen kan ni agera. Det är först då ni kan få kontroll på en situation eller händelse.  

Det handlar om att ha rätt förutsättningar. Att ni som investmentbolag ska kunna lita på att ni har investeringar i trygga, säkra och förtroendeingivande bolag. Och för det behövs en löpande och kontinuerlig koll på de individer och bolag som är viktiga för er. 

Investera i kontinuerlig koll – ta del av juridiska uppdateringar i realtid 

Att arbeta förebyggande är bra. Att göra detta förebyggande arbete till ett kontinuerligt arbete är ännu bättre. 

På Trobar arbetar vi för att göra detta arbete så enkelt som möjligt. Vi vet hur lätt det är att det kan bli fel. Men vi vet också hur lätt det är att försöka förekomma dessa fel.  

Med vår tjänst Trobar Monitor erbjuder vi möjligheten för er som investmentbolag att få uppdateringar i realtid med nya domar, beslut och ärenden från Sveriges samtliga domstolar på de företag och individer som ni behöver hålla er uppdaterade om. Vi hjälper er som bolag att ligga steget före. 

Vårt fokus är att våra kunder får den information de behöver, på ett sätt som alltid respekterar de inblandades personliga integritet. Vi arbetar för att säkerställa snabb tillgång till juridisk information för våra kunder, och med Trobar Monitor både förenklar och effektiviserar vi denna process. 

 

Är du intresserad av att höra mer om Trobar Monitor?

Kontakta oss direkt eller läs mer om hur Trobar Monitor fungerar.