Trobar Monitor

En smidig aviseringstjänst med juridisk information – för er som investerar i bolag

Trobar Monitor

En smidig aviseringstjänst med juridisk information
– för er som investerar i bolag

Trobar Monitor

En smidig aviseringstjänst med juridisk information
– för er som investerar i bolag

Har ni koll på nyckelpersonerna i bolagen ni investerar i?

Med vår smidiga prenumerationstjänst Trobar Monitor kan ni ligga steget före. Vi hjälper er som investmentbolag och riskkapitalbolag att få en löpande juridisk koll på det ni behöver hålla er uppdaterade om. Ni blir direkt aviserade om ett företag eller en individ som är av intresse för er skulle förekomma i något juridiskt ärende.

Som mediebevakning – men med juridiskt innehåll

Trobar Monitor är en aviseringstjänst, vilket betyder att ni inte själva söker runt i den juridiska databasen som Trobar Monitor hämtar informationen ifrån. Tänk er mediebevakning, men med uppdateringar om rättsliga ärenden istället. Ni får omgående veta om något skulle dyka upp, och kan agera direkt om det skulle behövas.

Med Trobar Monitor får ni möjligheten att proaktivt hantera PR- och regelefterlevnadsfrågor på ett enkelt och smidigt sätt. Det är en enkel insats som kan bespara er mycket.

Har ni koll på nyckelpersonerna i bolagen ni investerar i?

Med vår smidiga prenumerationstjänst Trobar Monitor hjälper vi nämligen er som investmentbolag och riskkapitalbolag att få en löpande juridisk koll på det ni behöver hålla er uppdaterade om. Ni blir direkt aviserade om ett företag eller en individ som är av intresse för er skulle förekomma i något juridiskt ärende.

Trobar Monitor är en aviseringstjänst, vilket betyder att ni inte själva söker runt i den juridiska databasen som Trobar Monitor hämtar informationen ifrån. Tänk er mediebevakning, men med uppdateringar om rättsliga ärenden istället. Ni får omgående veta om något skulle dyka upp, och kan agera direkt om det skulle behövas.

Med Trobar Monitor får ni möjligheten att proaktivt hantera PR- och regelefterlevnadsfrågor på ett enkelt och smidigt sätt. Det är en enkel insats som kan bespara er mycket.

Har ni koll på nyckelpersonerna i bolagen ni investerar i?

Med vår smidiga prenumerationstjänst Trobar Monitor hjälper vi nämligen er som investmentbolag och riskkapitalbolag att få en löpande juridisk koll på det ni behöver hålla er uppdaterade om. Ni blir direkt aviserade om ett företag eller en individ som är av intresse för er skulle förekomma i något juridiskt ärende.

Trobar Monitor är en aviseringstjänst, vilket betyder att ni inte själva söker runt i den juridiska databasen som Trobar Monitor hämtar informationen ifrån. Utan tänk er mediebevakning, men med uppdateringar om rättsliga ärenden istället. Ni får omgående veta om något skulle dyka upp, och kan agera direkt om det skulle behövas.

Med Trobar Monitor får ni möjligheten att proaktivt hantera PR- och regelefterlevnadsfrågor på ett enkelt och smidigt sätt. Det är en enkel insats som kan bespara er mycket.

Vill du ha en kostnadsfri offert?

Vill du ha en kostnadsfri offert?

Vill du ha en kostnadsfri offert?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Hur många objekt (på ett ungefär) önskar du bevaka?
Med objekt menar vi personnummer, organisationsnummer eller mål/ärendenummer, det vill säga det du har av intresse att bevaka för just er verksamhet.
Namn
Genom att ladda ned eller ta kontakt med oss via formulär på vår hemsida sparar vi de uppgifter du angett. Trobar använder en tredje part för utskick av mail samt nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot Trobar enligt avtal. Trobar säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.
 • Efter uppstarten behövs inget aktivt arbete från er. Ni administrerar enkelt själva de bolag eller individer ni önskar ha bevakning på i er egna digitala portal.
 • Smidig och snabb återkoppling.
  Ni får en notis om uppdateringar av nya domar, beslut och ärenden från Sveriges alla domstolar som rör era bevakningar – direkt till er e-postinkorg.

 • Användarvänlig digital portal, som är enkel att använda och som du säkert loggar in till med BankID.
 • Efter uppstarten behövs inget aktivt arbete från er.
  Ni administrerar enkelt själva de bolag eller individer ni önskar ha bevakning på i er egna digitala portal.

 • Smidig och snabb återkoppling.
  Ni får en notis om uppdateringar av nya domar, beslut och ärenden från Sveriges alla domstolar som rör era bevakningar – direkt till er e-postinkorg.

 • Användarvänlig digital portal, som är enkel att använda och som du loggar in säkert till med BankID.
 • Efter uppstarten behövs inget aktivt arbete från er.
  Ni administrerar enkelt själva de bolag eller individer ni önskar ha bevakning på i er egna digitala portal.

 • Smidig och snabb återkoppling.
  Ni får en notis om uppdateringar av nya domar, beslut och ärenden från Sveriges alla domstolar som rör era bevakningar – direkt till er e-postinkorg.

 • Användarvänlig digital portal, som är enkel att använda och som du säkert loggar in till med BankID.

”I samband med anställning av medarbetare gör vi alltid en bakgrundskontroll. Men en del av våra konsulter är ute på uppdrag hos kunder som, utöver de initiala bakgrundskontrollerna, även efterfrågar löpande kontroller av våra konsulter. Detta eftersom de arbetar med extra känsliga uppdrag, system och information. För detta tar vi hjälp av Trobars aviseringstjänst Trobar Monitor. Med den på plats har vi löpande bevakning på våra utvalda konsulter för att snabbt och enkelt kunna fånga upp om de skulle förkomma i något aktuellt juridiskt ärende. Tryggheten i att veta att vi får en heads-up direkt om något skulle dyka upp, i kombination med begränsningen till den juridiska sökningen, är oerhört viktiga faktorer för oss.”

Ledande nordeuropeiskt IT-företag

”I samband med anställning av medarbetare gör vi alltid en bakgrundskontroll. Men en del av våra konsulter är ute på uppdrag hos kunder som, utöver de initiala bakgrundskontrollerna, även efterfrågar löpande kontroller av våra konsulter. Detta eftersom de arbetar med extra känsliga uppdrag, system och information. För detta tar vi hjälp av Trobars aviseringstjänst Trobar Monitor. Med den på plats har vi löpande bevakning på våra utvalda konsulter för att snabbt och enkelt kunna fånga upp om de skulle förkomma i något aktuellt juridiskt ärende. Tryggheten i att veta att vi får en heads-up direkt om något skulle dyka upp, i kombination med begränsningen till den juridiska sökningen, är oerhört viktiga faktorer för oss.”

Ledande nordeuropeiskt IT-företag

”I samband med anställning av medarbetare gör vi alltid en bakgrundskontroll. Men en del av våra konsulter är ute på uppdrag hos kunder som, utöver de initiala bakgrundskontrollerna, även efterfrågar löpande kontroller av våra konsulter. Detta eftersom de arbetar med extra känsliga uppdrag, system och information. För detta tar vi hjälp av Trobars aviseringstjänst Trobar Monitor. Med den på plats har vi löpande bevakning på våra utvalda konsulter för att snabbt och enkelt kunna fånga upp om de skulle förkomma i något aktuellt juridiskt ärende. Tryggheten i att veta att vi får en heads-up direkt om något skulle dyka upp, i kombination med begränsningen till den juridiska sökningen, är oerhört viktiga faktorer för oss.”

Ledande nordeuropeiskt IT-företag

Vad passar ert bolag?

Betala endast för det ni behöver

Mini

Upp till 15 objekt
för bevakning

 • Tillgång till juridiska handlingar kostnadsfritt
 • Personlig support
 • Kort uppsägningstid

Small

Upp till 50 objekt
för bevakning

 • Tillgång till juridiska handlingar kostnadsfritt
 • Personlig support
 • Ingen uppsägningstid

Medium

Upp till 100 objekt
för bevakning

 • Tillgång till juridiska handlingar kostnadsfritt
 • Personlig support
 • Ingen uppsägningstid
 • Populärt val!

Large

101-300 objekt
för bevakning*

 • Tillgång till juridiska handlingar kostnadsfritt
 • Personlig support
 • Ingen uppsägningstid
 • Fritt antal användare kopplat till er portal

*Vid behov som överskrider objekten enligt denna tabell erbjuder Trobar AB en fast kostnad

Vad passar ert bolag?

Betala endast för det ni behöver

Mini

Upp till 15 objekt
för bevakning

 • Tillgång till juridiska handlingar kostnadsfritt
 • Personlig support
 • Kort uppsägningstid

Small

Upp till 50 objekt
för bevakning

 • Tillgång till juridiska handlingar kostnadsfritt
 • Personlig support
 • Ingen uppsägningstid

Medium

Upp till 100 objekt
för bevakning

 • Tillgång till juridiska handlingar kostnadsfritt
 • Personlig support
 • Ingen uppsägningstid
 • Populärt val!

Large

101-300 objekt
för bevakning*

 • Tillgång till juridiska handlingar kostnadsfritt
 • Personlig support
 • Ingen uppsägningstid
 • Fritt antal användare kopplat till er portal

*Vid behov som överskrider objekten enligt denna tabell erbjuder Trobar AB en fast kostnad

Vad passar ert bolag?

Betala endast för det ni behöver

Mini

Upp till 15 objekt
för bevakning

– Tillgång till juridiska handlingar kostnadsfritt
– Personlig support
– Kort uppsägningstid

Small

Upp till 50 objekt
för bevakning

– Tillgång till juridiska handlingar kostnadsfritt
– Personlig support
– Ingen uppsägningstid

Medium

Upp till 100 objekt
för bevakning

– Tillgång till juridiska handlingar kostnadsfritt
– Personlig support
– Ingen uppsägningstid

 • Populärt val!

Large

101-300 objekt
för bevakning*

– Tillgång till juridiska handlingar kostnadsfritt
– Personlig support
– Ingen uppsägningstid
– Fritt antal användare kopplat till er portal

*Vid behov som överskrider objekten enligt denna tabell erbjuder Trobar AB en fast kostnad

Vad innehåller vår juridiska databas?

Trobar rättsdatabas samlar dagligen in dokument direkt från domstolarna och åklagarmyndigheten. Vi tar alltid in filer i original i vår databas och gör inga ändringar. Det görs regelbundet kontroller för att säkerställa kvalitéten på innehållet i vår databas.

I dagsläget har Trobar material från tingsrätterna, förvaltningsrätterna, kammarrätterna och hovrätterna från minst fem år tillbaka, samt material från åklagarmyndigheten från mars 2019.

En funktion som är mycket uppskattad hos våra kunder är att du enkelt kan efterfråga eventuellt saknade handlingar direkt i vår digitala portal.

Tingsrätterna, förvaltningsrätterna, hovrätterna och kammarrätterna. 

 • Domar och beslut
 • Dagboksblad

Åklagarmyndigheten

 • Åtal
 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Vad innehåller vår juridiska databas?

Trobar samlar dagligen in dokument direkt från domstolarna och åklagarmyndigheten. Vi tar alltid in filer i original i vår databas och gör inga ändringar. Det görs regelbundet kontroller för att säkerställa kvalitéten på innehållet i vår databas.

I dagsläget har Trobar material från tingsrätterna, förvaltningsrätterna, kammarrätterna och hovrätterna från minst fem år tillbaka, samt material från åklagarmyndigheten från mars 2019.

En funktion som är mycket uppskattad hos våra kunder är att du enkelt kan efterfråga eventuellt saknade handlingar direkt i vår digitala portal.

Tingsrätterna, förvaltningsrätterna, hovrätterna och kammarrätterna. 

 • Domar och beslut
 • Dagboksblad

Åklagarmyndigheten

 • Åtal
 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Vad innehåller vår juridiska databas?

Trobar samlar dagligen in dokument direkt från domstolarna och åklagarmyndigheten. Vi tar alltid in filer i original i vår databas och gör inga ändringar. Det görs regelbundet kontroller för att säkerställa kvalitéten på innehållet i vår databas.

I dagsläget har Trobar material från tingsrätterna, förvaltningsrätterna, kammarrätterna och hovrätterna från minst fem år tillbaka, samt material från åklagarmyndigheten från mars 2019.

En funktion som är mycket uppskattad hos våra kunder är att du enkelt kan efterfråga eventuellt saknade handlingar direkt i vår digitala portal.

Tingsrätterna, förvaltningsrätterna, hovrätterna och kammarrätterna. 

 • Domar och beslut
 • Dagboksblad

Åklagarmyndigheten

 • Åtal
 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Har du några frågor?

Vill du veta mer om Trobar Monitor eller har du någon fråga?

Hör av dig så berättar vi mer!