Rättsinformation på det sätt du vill ha det

Trobar är en databas för verksamheter som behöver juridisk information på ett säkert och snabbt sätt. Det kan vara av internutredningsskäl, research för journalistiska och redaktionella behov eller en ungdomsverksamhet som behöver göra regelbundna kontroller av medarbetarna för att skydda unga. Det kan också vara en verksamhet som söker hjälp då de tidigare haft problem med brottslighet på arbetsplatsen. Oavsett anledning till att man tar hjälp av oss levererar vi relevant och rättssäker information på ett tryggt och enkelt sätt.

Vår databas innehåller rättshandlingar som är strukturerade på ett sätt som gör de sökbara. Beroende på vilken legal grund du som kund verkar inom när du använder våra tjänster får du mer eller mindre omfattande träffar i vår databas. Det är viktigt för oss att leverera den information våra kunder behöver, samtidigt som samtliga parters integritet skyddas. En stor kundgrupp för Trobar är den seriösa bakgrundskontrollbranschen. Denna bransch växer lavinartat och dess behov av säker och snabb juridisk information är monumental för att möta samhällets krav på integritetsäkrade processer.

Det ska vara lätt för företag att göra rätt, när det kommer till juridisk information

Under senare år har vi sett hur kriminaliteten flyttat in på arbetsplatsen och tagit med sig en känsla av otrygghet. När arbetsplatskriminaliteten ökar utsätts medarbetare, kunder och omsorgstagare. Det handlar om både vuxna och barn, vänner och familj, som befinner sig i kriminella miljöer. Det här går att motverka, men det behöver vara lätt för företag att göra rätt.

Ett fall som uppmärksammats under senare tid är fallet hos ABF i Botkyrka/Salem, där flera fritidsgårdar fått stänga efter att man upptäckt att kriminell verksamhet pågått och personer med brottsdomar arbetat med barnen. Om ett mer proaktivt arbete där risker hade belyst i bland annat rekryteringsprocessen  hade ABF:s fritidsgårdar kunnat agera innan de utsatte unga och medarbetare för kriminella.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetstagarens trygghet, men att hitta bästa sättet att motverka otrygga arbetsplatser är inte alltid enkelt. Man vill säkerställa en trygg arbetsplats med medarbetare som innehar rätt kunskap och kompetens. Med kvalitativa bakgrundskontroller, med Trobars rättsdatabas som grund, kan arbetsgivaren göra kontroller av medarbetare, inte bara före en anställning. Det handlar inte om att avvisa människor på grund av en prick i ett register, men alla är kanske inte lämpliga för alla tjänster. Man ska som företag kunna göra en rättvis bedömning och samtidigt säkerställa tryggheten på arbetsplatsen.

Trobar ger arbetsgivare möjlighet att vaccinera arbetsplatsen mot kriminalitet

Trobar är ett legal-tech företag som med hjälp av modern teknik erbjuder tjänster för att effektivt få fram juridisk information. Vi erbjuder för närvarande två tjänster, Trobar Search och Trobar Monitor. Med Trobar Search gör du enkelt sökningar direkt i databasen medan Trobar Monitor är en prenumerationstjänst som ger dig uppdateringar i realtid på de objekt eller mål du vill hålla dig uppdaterad om, för att som företag och arbetsgivare ha möjlighet till kontinuerlig regelefterlevnad.

Vårt fokus är att ge våra kunder informationen de behöver, samtidigt som vi respekterar individers integritet. Vi vill skapa trygghet för alla de som samexisterar i vårt samhälle, medarbetare, kunder, pensionärer och barn.