Låt oss alltid ta det säkra före det osäkra

Södertälje kommun gick nyligen som första kommun i landet ut med att de planerar att göra bakgrundskontroller på samtliga medarbetare inom kommunkoncernen. Ett glädjande besked i framkant vad gäller arbetet att trygga svensk arbetsmarknad – och säkerligen ett välkomnande besked för hela Södertälje.

Att Södertälje har en bakgrund av stora problem med organiserad brottslighet är ingen hemlighet. Kommunen har under flera år aktivt arbetat för att bekämpa den utpräglade problematiken – inte minst när det gäller välfärdsbedrägerier som leder till felspridning av kommunens skattepengar. Summor som onekligen borde kommit till bättre användning inom exempelvis vård och omsorg. En både kostsam och ohållbar situation som Södertälje nu ytterligare tilltar åtgärder för att säkra upp med hjälp av säkerhetskontroller.

Nyttja tekniken som svarar på behovet
För den oinsatte kan det tyckas oroväckande. Det växande behovet av att etablera säkerhetskontroller som en standardiserad del av en rekryterings- eller anställningsprocess tycks indikera på ett samhälle med eskalerande kriminalitet. Och resonemanget är förvisso logiskt – men också baserat på en utifrån-och-in-logik som inte alltid gör situationen rättvisa. Att allt fler nyttjar säkerhetskontroller handlar i grunden om effektivisering av redan existerande behov. System som tillåter oss kontrollera juridiska data är en naturlig utveckling i en högst teknologisk och digital tid, snarare än ett symptom på en plötslig invasion av brottslighet. Även om både metoden och teknologin är sprungen ur behovet. 

Det är med andra ord inte kvantifiering av brottslighet som egentligen är relevant att tala om i sammanhanget, utan om kvalitén på den säkerhet som tekniken idag tillåter oss att använda. Inte heller handlar det om att skräckfilmsdramatisera vardagen och verkligheten. Tvärtom. Att ständigt hitta och skapa ansvarsfulla trygghetslösningar är sen långt tillbaka en naturlig och etablerad del av vårt samhälle. 

Trygghet och tydlighet
Vi försäkrar ju inte våra hus för att de allt som oftast brinner upp. Faktum är att olyckan procentuellt är framme hos ytterst få. Ändå försäkrar vi. På samma sätt kan man se på bakgrundskontroller. Majoriteten av oss är inte kriminella. Men även en engångsföreteelse kan få drastiska konsekvenser. Vi måste därför alltid ta det säkra före det osäkra. 

Socialdemokratiska kommunalrådet Boel Godner menar att Södertälje sen länge sett ett behov av att lyfta problematiken och göra frågan om effektiva säkerhetssystem till en nationell angelägenhet. Kanske är de nu ett steg på vägen. Oavsett föregår de med ett starkt exempel på hur en kommun – eller en organisation för den delen – systematiskt kan motverka brottslighet och bygga trygghet för både invånare och anställda. 

Men låt oss vara tydliga. Ingen instans eller insats kan vara en allt-i-ett-lösning. Men alla bitar behövs för att lägga trygghetspusslet.