All rättsinformation du behöver i en databas

Trobar Search och Trobar Monitor bygger på en unik databas som innehåller miljontals domar och rättshandlingar från Sveriges domstolar och Åklagarmyndigheten. Den uppdateras dagligen så att du får den senaste informationen du behöver.

Trobar Search och Trobar Monitor bygger på en unik databas som innehåller miljontals domar och rättshandlingar från Sveriges domstolar och Åklagarmyndigheten. Den uppdateras dagligen så att du får den senaste informationen du behöver.

Trobar Monitor Content Box Header

Trobar Monitor är en informationstjänst som ger dig uppdateringar om nya rättegångar och domar mot ett särskilt företag, organisationer eller person – varje dag.

  • Miljontals svenska domar och rättshandlingar

  • De senaste uppgifterna

  • Brottmål

  • Rapporter levereras inom två dagar

Trobar Search Content Box Header

Trobar Search är en databas för företag som utför bakgrundskontroller och behöver genomföra en juridisk bakgrundskontroll i Sverige.

  • Miljontals svenska domar och rättshandlingar

  • Tvistemål

  • Brottmål

  • Rapporter levereras inom två dagar

Rättssäkert

Domstolshandlingar innehåller i många fall känslig information.Trobar innehar utgivningsbevis i enlighet med yttrandefrihetsgrundlagen. Vår verksamhet är rättssäker och följer reglerna i GDPR om personuppgiftsskydd.

Utgivningsbeviset innebär att vi har samma grundlagsskydd och rättigheter som massmedier har för sina digitala upplagor.

Vi samlar in allmänna handlingar, direkt från domstolarna, utan att göra några ändringar i dokumentets texter. Vi kvalitetssäkrar systematiskt vårt material, även via manuella kontroller, för att säkerställa att vår databas är fullständigt uppdaterad.

Rättssäkert

Domstolshandlingar innehåller i många fall känslig information.Trobar innehar utgivningsbevis i enlighet med yttrandefrihetsgrundlagen. Vår verksamhet är rättssäker och följer reglerna i GDPR om personuppgiftsskydd.

Utgivningsbeviset innebär att vi har samma grundlagsskydd och rättigheter som massmedier har för sina digitala upplagor.

Vi samlar in allmänna handlingar, direkt från domstolarna, utan att göra några ändringar i dokumentets texter. Vi kvalitetssäkrar systematiskt vårt material, även via manuella kontroller, för att säkerställa att vår databas är fullständigt uppdaterad.