Trobar Search

En enkel och träffsäker juridisk databas för fastighetsbolag och fastighetsägare

Trobar Search

En enkel och träffsäker juridisk databas för fastighetsbolag och fastighetsägare

Trobar Search

En enkel och träffsäker juridisk databas för fastighetsbolag och fastighetsägare

 • Pay as you go – välj mellan ett flexibelt månadsabonnemang med kort bindningstid eller ett (ännu) billigare årsabonnemang.
 • Fria sökningar och ta del av alla handlingar – du betalar inget extra.
 • Användarvänlig digital portal, som du enkelt och säkert loggar in till med BankID.

Trobar Search är det enkla verktyget för fastighetsbranschen som vill arbeta förebyggande med risk, sårbarhet och kriminalitet.

Med Trobar Search söker du enkelt i vår juridiska databas. Som användare har du fria sökningar och tar del av de juridiska handlingarna kostnadsfritt oavsett antal träffar.

Vi tycker att det är viktigt att informationen från vår juridiska databas används i rätt syften, affärsmässiga eller samhällsnyttiga. Därför vänder sig Trobar endast till företag.

En omfattande juridisk databas för fastighetsbolag och fastighetsägare

I vår juridiska databas finns domstolshandlingar från Sveriges domstolar och Åklagarmyndigheten. Du hittar brottmål, tvistemål och ärenden mellan privatpersoner, bolag och myndigheter.

Trobar Search är det enkla verktyget för fastighetsbranschen som vill arbeta förebyggande med risk, sårbarhet och kriminalitet.

Med Trobar Search söker du enkelt i vår juridiska rättsdatabas. Som användare har du fria sökningar och tar del av de juridiska handlingarna kostnadsfritt oavsett antal träffar.

Vi tycker att det är viktigt att informationen från vår juridiska databas används i rätt syften, affärsmässiga eller samhällsnyttiga. Därför vänder sig Trobar endast till företag.

En omfattande juridisk databas för fastighetsbolag

I vår juridiska databas finns domstolshandlingar från Sveriges domstolar och Åklagarmyndigheten. Du hittar brottmål, tvistemål och ärenden mellan privatpersoner, bolag och myndigheter.

Trobar Search är det enkla verktyget för fastighetsbranschen som vill arbeta förebyggande med risk, sårbarhet och kriminalitet.

Med Trobar Search söker du enkelt i vår juridiska rättsdatabas. Som användare har du fria sökningar och tar del av de juridiska handlingarna kostnadsfritt oavsett antal träffar.

Vi tycker att det är viktigt att informationen från vår juridiska databas används i rätt syften, affärsmässiga eller samhällsnyttiga. Därför vänder sig Trobar endast till företag.

En omfattande juridisk databas för fastighetsbolag

I vår juridiska databas finns domstolshandlingar från Sveriges domstolar och Åklagarmyndigheten. Du hittar brottmål, tvistemål och ärenden mellan privatpersoner, bolag och myndigheter.

Ladda ned vår fastighetsrapport!

Ladda ner vår fastighetsrapport!

Ladda ned vår fastighetsrapport!

Ladda ned Trobar Fastighetsrapport och läs om:

👉 Kriminaliteten på bostads- och fastighetsmarknaden
👉 Existerande problem, nuläge och lagstiftning
👉 Vilka verktyg som en fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan använda sig av för att skapa trygghet för boende

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Namn
Genom att ladda ned eller ta kontakt med oss via formulär på vår hemsida sparar vi de uppgifter du angett. Trobar använder en tredje part för utskick av mail samt nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot Trobar enligt avtal. Trobar säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.
 • Pay as you go – välj mellan ett flexibelt månadsabonnemang med kort bindningstid eller ett (ännu) billigare årsabonnemang.

 • Fria sökningar och ta del av alla handlingar – du betalar inget extra.
 • Användarvänlig digital portal, som är enkelt och du loggar in säkert till med BankID.
 • Pay as you go – välj mellan ett flexibelt månadsabonnemang med kort bindningstid eller ett (ännu) billigare årsabonnemang.
 • Fria sökningar och ta del av alla handlingar, – du betalar inget extra.
 • Användarvänlig digital portal, som är enkel och du säkert loggar in till med BankID.

”Med Trobar Search vet vi att vi enkelt får kvalitativ information som vi kan lita på. Efter att ha provat andra aktörer kan vi konstatera att Trobar Search är det verktyg som bäst uppfyller vårt behov för att göra snabba och säkra utredningar.”

Jonas Lindström, koncernsäkerhetschef på Tele2

”Med Trobar Search vet vi att vi enkelt får kvalitativ information som vi kan lita på. Efter att ha provat andra aktörer kan vi konstatera att Trobar Search är det verktyg som bäst uppfyller vårt behov för att göra snabba och säkra utredningar.”

Jonas Lindström, koncernsäkerhetschef på Tele2

”Med Trobar Search vet vi att vi enkelt får kvalitativ information som vi kan lita på. Efter att ha provat andra aktörer kan vi konstatera att Trobar Search är det verktyg som bäst uppfyller vårt behov för att göra snabba och säkra utredningar.”

Jonas Lindström, koncernsäkerhetschef på Tele2

Boka en demo av Trobar Search och få en offert!

Boka en demo av Trobar Search och få en offert!

Boka en demo av Trobar Search och få en offert!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Namn
Genom att ladda ned eller ta kontakt med oss via formulär på vår hemsida sparar vi de uppgifter du angett. Trobar använder en tredje part för utskick av mail samt nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot Trobar enligt avtal. Trobar säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

Vad innehåller vår juridiska databas?

Trobar samlar dagligen in dokument direkt från domstolarna och åklagarmyndigheten. Vi tar alltid in filer i original i vår databas och gör inga ändringar. Det görs regelbundet kontroller för att säkerställa kvalitéten på innehållet i vår databas.

I dagsläget har Trobar material från tingsrätterna, förvaltningsrätterna, kammarrätterna och hovrätterna från minst fem år tillbaka, samt material från åklagarmyndigheten från mars 2019.

En funktion som är mycket uppskattad hos våra kunder är att du enkelt kan efterfråga eventuellt saknade handlingar direkt i vår digitala portal.

Allmänna domstolar

 • Tingsrätter
 • Hovrätter

 • Högsta domstolen

 • Mark- och miljödomstolar (inkl. överrätter)

Andra källor

 • Förvaltningsrätter
 • Kammarrätter
 • Åklagarmyndigheten

Dokument och handlingar

 • Domar
 • Beslut
 • Protokoll
 • Dagboksblad

 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Vad innehåller vår juridiska databas?

Trobar samlar dagligen in dokument direkt från domstolarna och åklagarmyndigheten. Vi tar alltid in filer i original i vår databas och gör inga ändringar. Det görs regelbundet kontroller för att säkerställa kvalitéten på innehållet i vår databas.

I dagsläget har Trobar material från tingsrätterna, förvaltningsrätterna, kammarrätterna och hovrätterna från minst fem år tillbaka, samt material från åklagarmyndigheten från mars 2019.

En funktion som är mycket uppskattad hos våra kunder är att du enkelt kan efterfråga eventuellt saknade handlingar direkt i vår digitala portal.

Allmänna domstolar

 • Tingsrätter
 • Hovrätter

 • Högsta domstolen

 • Mark- och miljödomstolar (inkl. överrätter)

Andra källor

 • Förvaltningsrätter
 • Kammarrätter
 • Åklagarmyndigheten

Dokument och handlingar

 • Domar
 • Beslut
 • Protokoll
 • Dagboksblad

 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Vad innehåller vår juridiska databas?

Trobar samlar dagligen in dokument direkt från domstolarna och åklagarmyndigheten. Vi tar alltid in filer i original i vår databas och gör inga ändringar. Det görs regelbundet kontroller för att säkerställa kvalitéten på innehållet i vår databas.

I dagsläget har Trobar material från tingsrätterna, förvaltningsrätterna, kammarrätterna och hovrätterna från minst fem år tillbaka, samt material från åklagarmyndigheten från mars 2019.

En funktion som är mycket uppskattad hos våra kunder är att du enkelt kan efterfråga eventuellt saknade handlingar direkt i vår digitala portal.

Allmänna domstolar

 • Tingsrätter
 • Hovrätter
 • Högsta domstolen
 • Mark- och miljödomstolar (inkl. överrätter)

Andra källor

 • Förvaltningsrätter

 • Kammarrätter

 • Åklagarmyndigheten

Dokument och handlingar

 • Domar
 • Beslut
 • Protokoll
 • Dagboksblad

 • Strafförelägganden
 • Åtalsunderlåtelser

Har du några frågor?

Vill du veta mer om Trobar Search eller har du någon fråga?

Hör av dig så berättar jag gärna mer!

Martin Sundler, vd Trobar
+46 72 144 06 61
martin.sundler@trobar.se

Har du några frågor?

Vill du veta mer om Trobar Search eller har du någon fråga?

Hör av dig så berättar jag gärna mer!

Martin Sundler, vd Trobar
 +46 72 144 06 61
martin.sundler@trobar.se

Hör av dig så berättar jag gärna mer!

Martin Sundler, vd Trobar
+46 72 144 06 61
martin.sundler@trobar.se

Har du några frågor?

Vill du veta mer om Trobar Search eller har du någon fråga?

 • Stiftelsen Tryggare Sverige har något som de kallar för Verktygslåda för trygga fastigheter.

  Verktygslådan är kostnadsfri med tips och råd kring trygghetsproblem, och vilka tillhörande brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som finns. En fantastisk hjälp i det viktiga arbetet, och vi på Trobar är övertygande om att Trobar Search kan vara ett av alla viktiga verktyg för fastighetsägare att använda sig av.