Kunskapsbank2024-02-15T11:27:52+01:00

Kunskapsbank

Här samlar vi insikter, artiklar och viktiga frågor om rättsdatabaser och juridisk information. Få kunskap om vår värld helt enkelt!

Kunskapsbank

Här samlar vi insikter, artiklar och viktiga frågor om rättsdatabaser och juridisk information. Få kunskap om vår värld helt enkelt!

Rapporter

Artiklar

Frågor om Trobars rättsdatabas? Här hittar du svaren!

FAQ

Trobar är en B2B-tjänst och vi erbjuder därför endast våra tjänster till andra företag och inte privatpersoner.

Våra kunder idag är alltifrån säkerhetsavdelningar på fastighetsbolag och på större telekombolag, IT-konsultbolag, företag som utför bakgrundskontroller, koncernledningar med flera. Vi ser även ett stort värde för journalister, kommunala bolag, och forskare att ta del av våra tjänster.

Utifrån Trobars rättsdatabas erbjuder vi för närvarande två tjänster: Trobar Search och Trobar Monitor.

Trobar Search är en enkel söktjänst i vår juridiska databas och Trobar Monitor är en smidig aviseringstjänst.

Kontakta oss för att ta del av våra flexibla och prisvärda månads- eller årsabonnemang för båda våra tjänster. Kontakta oss här.

Trobar samlar dagligen in dokument direkt från domstolarna och Åklagarmyndigheten. Vi tar alltid in filer i original i vår databas och gör inga ändringar. Det görs regelbundet kontroller för att säkerställa kvalitéten på innehållet i vår databas.

I dagsläget har Trobar material från tingsrätterna, förvaltningsrätterna, kammarrätterna och hovrätterna från minst fem år tillbaka, samt material från Åklagarmyndigheten från mars 2019.

Från tingsrätterna, förvaltningsrätterna, hovrätterna samt kammarrätterna hämtar vi in domar, beslut och dagboksblad. Från Åklagarmyndigheten hämtar vi in åtal, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

Trobar innehar utgivningsbevis utfärdat av Mediemyndigheten.

Utgivningsbeviset innebär att vi har samma grundlagsskydd och rättigheter som massmedier har för sina digitala upplagor, enligt Yttrandefrihetslagen.

Ansvarig utgivare för Trobar är Johan Alsén.

Läs mer om utgivningsbevis här.

Tillgång till rättsinformation är avgörande för många företag och organisationer, oavsett om du och din verksamhet förhåller er till GDPR, YGL, speciallagstiftning eller till säkerhetsskyddslagen.

Som kund hos oss kan du känna dig trygg i att du får tillgång till den information du får genom våra tjänster. Vår process är helt GDPR-säker, när du tar del av informationen i vår plattform. Det betyder att du inte kan ladda ner eller spara något lokalt.

Hör gärna av dig!

Kontakta oss genom att fylla i formuläret.

Kontakt:
office@trobar.se

Adress:
Pyramidvägen 7, 169 56 Solna

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Namn
Genom att ladda ned eller ta kontakt med oss via formulär på vår hemsida sparar vi de uppgifter du angett. Trobar använder en tredje part för utskick av mail samt nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot Trobar enligt avtal. Trobar säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.